به سامانه یکپارچه تهیه داروی پلاس ویرچوال خوش آمدید


تماس : 63451019 (021)

وبلاگ

جدیدترین اخبار و مطالب پلاس‌ویرچوال

با دنبال کردن جدیدترین اخبار و مطالب ما در پلاس‌ویرچوال، همواره در جریان آخرین رخدادها و برنامه‌های ما قرار بگیرید.

PlusVirtual Platform June 2021 Update
بروزرسانی 1.22 منتشر شد

طبق روال ماه‌های گذشته و مطابق با نقشه راه توسعه فنی، نگارش جدید سامانه پلاس‌ویرچوال 1.22 با پشتیبانی از قابلیت ثبت نام داروخانه‌ها، در جریان خرداد ماه منتشر شده است.

ادامه مطلب
ادامه مطلب
PlusVirtual Platform May 2021 Update
بروزرسانی 1.21 منتشر شد

طبق روال ماه‌های گذشته و مطابق با نقشه راه توسعه فنی، نگارش جدید سامانه پلاس‌ویرچوال 1.21 با پشتیبانی از قابلیت ثبت نام پزشکان، در جریان اردیبهشت ماه منتشر شده است.

ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب